EST RUS ENG FIN
X

Tere tulemast Kesklinna Lasteklubisse!

Töö saviväljal

Töö saviväljal (Arbeit am Tonfeld) on 1970-1980. aastail Saksamaal prof. Heinz Deuseri poolt välja töötatud meetod, mille abil soovitakse parandada isiku arusaamist endast ja oma tunnetusprotsessidest (eneseteadvus), mille tulemusena isik omakorda suhestab end ümbritseva keskkonnaga kindlamalt ning pikaajalises perspektiivis paraneb tema:

 • liigutuste koordinatsioon ning kogu keha tasakaal,
 • emotsionaalne tasakaal,
 • keskendumisvõime või vastupidistes olukordades tema võime olla avatud,
 • võime luua ning säilitada suhteid teiste isikutega,
 • teadvustatud leppimine erinevate olukordadega.

Meetodi läbivaks jooneks on alateadlike liigutuste lubamine, mille tulemusena isik loob kontakti materjaliga (savi), mis on sel hetkel tema jaoks vahendajaks, esindades ümbritsevat keskkonda. Isik loob materjali kasutades suhte enda ning keskkonnaga.

Töös kasutatakse käsi, mis on otseses kontaktis saviga. Savitöö on seega kehaline, st. isik puudutab ise materjali ning tunnetab savi puudutust, luues kontakti, mis on tuntav nii kehaliselt kui hingeliselt.

Liigutuste suund ja aktiivsus ning loodavad vormid, sealhulgas esitatud olukorrad inimestevahelistest suhetest, on savitöös osaleja õigus ja tema alateadlik või teadvustatud valik. Teda protsessis saatev isik loob selleks võimalused, suunates vajadusel isikut esitatud olukordade lahendamisele savitöös osaleja enda poolt. Protsessis on lubatud savitöös osaleja emotsionaalsus pingete maandamiseks, kasutades vahendina savi, mida isikul on lubatud kasutada temale sobival viisil.

Individuaalse töö käigus ei pea rääkima, jutustajateks on pigem kliendi käed ja keha. Töö saviväljal on neile lastele kui ka täiskasvanutele, kellele sobib tegevusele suunatud teraapia, mis annab võimaluse muu hulgas:

 • tugevdada ja diferentseerida enesetunnetust ning avastada iseennast;
 • luua sisemist tasakaalu, maandada pingeid;
 • saada üle hirmudest, lahendada kriisiolukordi;
 • kogeda rõõmu tegutsemisest, avastada sisemisi loovaid jõude;
 • leevendada traumajärgsed sümptome;
 • arendada peenmotoorikat;
 • toetada insuldi-ja infarktijärgset taastumist;
 • arendada keskendumisoskust;
 • muuta käitumismustreid, teadvustada suhtlemisprobleeme.

Savivälja saatjad on Lilian Liiväär (tel 525 10 62) ja Marit Kõiv (tel 52 58 168).


Väikese Päikese pere

Janne Ojanurm

Lasteklubi juhataja

Jaana Rosi

Lapsehoidja

Sara Romo

Lapsehoidja

Merle Nõmmik

Lapsehoidja

Kadri Reinsalu

Muusikaõpetaja

Gerli Jahimaa

Võimlemisõpetaja

Minna Pert

Võimlemisõpetaja

Saale Kibin

Psühholoog-nõustaja

Juta Lusti

Füsioterapeut

Liis Avarmaa

Logopeed

Väikese Päikese sõbrad