EST RUS ENG FIN
EST RUS ENG FIN

Kõnearendus

Logopeed Margit Kalda

Screen Shot 2015-02-27 at 16.51.58Esmasele konsultatsioonile on oodatud nii lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Konsultatsioonil selgitakse välja edasise kõnearendusliku töö vajadus.

Vastuvõtt toimub üks kord nädalas eelneval kokkuleppel. Üks tund sisaldab tööd lapsega (45 min) ning vestlust lapsevanemaga (kuni 15 min).

Tunnis tegeletakse kõne erinevate valdkondadega (hääldamine, sõnavara, grammatika, morfoloogia, jutustamisoskus) ning psüühiliste protsesside arendamisega mänguolukorras. Kõnearendusliku töö sisu ja võtete valik oleneb lapse vanusest ja kõne arengu tasemest.

Ühe tunni/konsultatsiooni tasu 23 €

Lisainfo ja registreerimine – e-posti aadressil margit.kalda@gmail.com või telefonil 55 45 282.


Väikese Päikese pere