EST RUS ENG FIN
EST RUS ENG FIN

Tere tulemast Tartu Lasteaeda!

LASTEAIAST

Tartu Väike Päike Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusuba.
Alus: ministri käskkiri 26.10.2016 nr 1.1-2/16/284.

PILTE lasteaia ruumidest ja õuealast näeb pildigaleriis.

VÄIKESEST PÄIKESEST JA LASTEAIA ALGUSEST
Lasteklubi Väike Päike alustas tegevust 2003. aastal beebide ja väikelaste huviklubina Tallinnas, Laagris. Tänaseks oleme kasvanud omanäoliseks ja lapsekeskseks organisatsiooniks, mis pakub alusharidust ning mitmekülgset ja arendavat huvitegevust lastele vanuses 1,5-7 eluaastat.

Loe edasi

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED on Väike Päike Lasteklubi meeskonna poolt 2016. aasta sügisel loodud uus lapsekeskne koolieelne lasteasutus Tartus Tiigi tänaval. Lasteaed on kolme-rühmaline ja võimaldab alusharidust kuni 60le lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Lasteaed asub hubase sisemiljööga, kolmekorruselise maja kahel korrusel. Lasteaial on oma õueala, mis on jaotatud kaheks: muru- ja liivaalaks. Liivaalale on paigaldatud vahva ronimislinnak. Lasteaia lähedal asub Tiigi park ja jalutustee kaugusel on Toomemägi.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED MISSIOON
Koostöös motiveeritud meeskonnaga toetada lapsevanemat lapse individuaalsel arengul läbi mängulise, sõbraliku, turvalise, kaasaegse ja jõukohase arengukeskonna.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED VISIOON
Tartu Väike Päike Lasteaed, kui kvaliteetset alusharidust võimaldav eralasteasutus, on kindel koostööpartner lapsevanemale, inspireeriv meeskonnale ja turvaline igakülgset arengut toetav lapsele.

TEGEVUSKAVA (info uuendamisel)

LIIKUMISTEGEVUS LASTEAIAS
Liikumistegevused Väikeses Päikeses on vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Liikumistegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Laps on aktiivne ja suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

Meile meeldib liikumispisikutega ka oma lapsevanemaid nakatada, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

MUUSIKATEGEVUS LASTEAIAS
Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel. Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

TÖÖ ERINEVA KEELELISE JA KULTUURILISE TAUSTAGA PEREST PÄRIT LASTEGA
Tartu Väike Päike Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Lasteaia õpetajad on teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja neil on ühene arusaam sellega seonduvatest mõistetest. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peab õpetaja silmas mitmekultuurilise hariduse põhimõtteid ja loob kõigile lastele soodsad ja võrdsed tingimused igakülgseks arenguks.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAIA ALUSDOKUMENDID

  • Õppekava PDF fail allalaadimiseks SIIN.
  • Arengukava PDF fail allalaadimiseks SIIN.
  • Kodukord PDF fail allalaadimiseks SIIN.

LOGOPEEDI ja PSÜHHOLOOGI teenuse osas teeb Tartu Väike Päike Lasteaed koostööd Rajaleidja Keskusega, Hariduse Tugiteenuste Keskusega või vajadusel ostab spetsialistide teenust sisse.


Väikese Päikese pere

Raigi Tameri

Juhataja

Tiina Ruus-Ruusa

Õppejuht

Piret Saar

Õpetaja

Kaili Olgo

Õpetaja/robootika juhendaja

Merike Milius

Abiõpetaja

Diana Teider

Abiõpetaja

Tiiu Naudi

Abiõpetaja

Krista Nigol

Abiõpetaja

Katy Männiste

Abiõpetaja

Maimu Kolossova

Abiõpetaja

Ketlin Klaaser

Abiõpetaja

Celia Kuuse

Lapsehoidja

Jelena Vassiljeva

Lapsehoidja

Mailis Järveots

Muusikaõpetaja

Heli Põder

Liikumisõpetaja

Elen Soe

Logopeed