EST RUS ENG FIN
X

Väike Päike üldinfo

Kasulik lugemine

Siin jagame teiega Väikese Päikese õpetajate kirja pandud kogemusi ja nõuandeid.

SUVINE LINNALAAGER – ARENG LÄBI MÄNGU

Suve lähenedes tekib igal lapsevanemal taaskord küsimus: kuidas oma lapse koolivaheaja pikki päevi tegusalt ning sisukalt täita? Osad lapsevanemad hindavad suvevaheaja juures seda, et laps saab rutiinivabalt mängida ja lõbutseda. Teiste jaoks on oluline pakkuda oma lapsele arenguvõimalusi ning õpetada uusi oskusi.

Laste suvelaagrid täidavad mõlemat eesmärki: toovad lapsed välja lõbutsema, õpetades samal ajal eluks vajalikke oskuseid ning kinnistades aasta jooksul koolis õpitut. Laagri kasutegureid on palju – alustades igapäevaoskuste õppimisest väljaspool kodu ja klassiruumi kuni looduse väärtustamise, enesekindluse kasvatamise ja eestvedamise oskuste arenemiseni. Turvaline laagrikeskkond annab lastele võimaluse pingevabalt õppida ja katsetada ning oma võimekust suurendada.

Siinkohal toome välja suvelaagri kolm peamist kasutegurit:

Loe edasi

LASTEHOIUGA KOHANEMISEST

Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel.

Alljärgnevalt mõned märksõnad, millele tasub mõelda, et lapse kohanemine kulgeks rahulikult. Tavaliselt võtab kerge kohanemine aega 10-15 päeva ja raskemal juhul 1-2 kuud.

Loe edasi

BEEBIKOOLIDE JA HUVIRINGIDE KASULIKKUS: beebiga muusika- ja loovustundi

Juba 1kuuse lapsega saab minna ujutamis- või võimlemistundidesse, veidi vanema lapsega saab aga muusika- ja loovustundidesse. Miks peaks oma lapsega nendes tundides osalema?

Loe edasi


Väikese Päikese pere

Väikese Päikese sõbrad

Meie sõbrad