EST RUS ENG FIN
X

Huvikoolist

Lasteklubi Väike Päike alustas tegevust 2003. aastal, avades beebide ja väikelaste huviklubi Laagris.

Tänaseks on lasteklubi kasvanud omanäoliseks ja lapsekeskseks organisatsiooniks, kuhu kuulub 6 lapsehoidu ja 2 lasteaed. Väike Päike Huvikool pakub mitmekülgset ja arendavat huvitegevust lastele vanuses 0-7 eluaastat. Lisaks huviringidele võimaldame erinevaid tugiteenuseid ja teraapiaid lastega peredele. Asukohtadena on lisandunud Tallinna kesklinn, Viimsi, Mustamägi ja Tartu.

Huvikooli eesmärk on pakkuda mitmekülgseid tugiteenuseid lapse sünnist kuni kooliminekuni ja toetada laste arengut läbi huvihariduse.

MTÜ Väike Päike Huvikool on kahe huvitegevusi pakkuva asutuse pidaja:

  • Laste õpi- ja huviklubi Väike Päike pakub erinevaid huviringe lastele vanuses 2-7 euluaastat.
  • Täiskasvanukoolituskeskus Väike Päike pakub huvitegevust beebidele- ja väikelastele sünnist kuni kolmanda eluaastani. Siia alla käivad beebide muusikaklubi, võimlemisklubi ja loovusklubi.

 


Väikese Päikese pere

Marju Saar

Huvikooli juhataja

Väikese Päikese sõbrad