EST RUS ENG FIN
X

Tere tulemast Viimsi Lasteklubisse!

Psühholoog

Psühholoog-pereterapeut Saale Kibin

Nõustaja juurde oodatakse:

 • lapsevanemaid, kes vajavad abi lapse kodusel kasvatamisel ja õpetamisel;
 • lapsevanemaid, kellel on mõni isiklik, perega või tööga seotud mure;
 • lapsi kellel on mure ja vajadus abi järele;
 • oodatud on ka kõik need, kellel lapsi ei ole.

Nõustamise toimumise aeg
Vastavalt kliendi(tide) vajadustele ning soovidele, eelnev ajaline kokkulepe nõustajaga.

Nõustamisprotsess:

 • Kliendi(tide) soovist ja teemast lähtuvalt kas pere-, paari- või individuaalsed vestlused.
 • Nõustamisprotsessi viib läbi psühholoog.
 • Võimalikud arenguvestlused ja testimised vastavalt kliendi(tide) vajadusele.
 • Edasine protsess sõltub kokkuleppest nõustaja ja vanema/lapse vahel.

Põhilised probleemid millega lapsevanemad psühholoogi poole pöörduvad:

 • laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused,
 • vanematevahelised lahkarvamused,
 • laste sõnakuulmatus,
 • probleemid lastevahelistes suhetes,
 • kooliprobleemid,
 • õpiraskused,
 • suhtlemisraskused,
 • ebakindlus,
 • emotsionaalne ebastabiilsus,
 • agressiivne ja hüperaktiivne käitumine,
 • voodimärgamine,
 • unehäired,
 • hirmud,
 • muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine),
 • rahulolematus,
 • stress,
 • depressioon,
 • probleemid vanematevahelistes suhetes,
 • probleemid tööl jne.

Nõustamisel kasutatav metoodika
Nõustamisel kasutatakse süsteemse pereteraapia, töö voolimissaviga ja psühhoanalüütilise kunstiteraapia ja sotsiodünaamilise nõustamise meetodeid.

Nõustamise tasu 38 €/60 min, 47 €/50-90 min

Psühholoog-pereterapeut Saale Kibin
Aja broneerimine ja lisainfo: e-posti aadressil saale.kibin(ätt)lasteklubi.ee või telefonil 56 474 844.


Väikese Päikese pere

Teele Altmäe

Lastehoiu juhataja, lapsehoidja, kunstiringi juhendaja

Merle Sarapuu

Lapsehoidja

Maive Lille

Beebide muusikaklubi ja lauluklubi

Kristin Tammeoks

Võimlemisõpetaja

Saale Kibin

Psühholoog-nõustaja

Küllike Tilk

Inglise keel

Märt Agu

Rahvatants

Merylin Pavel

Jooga juhendaja

Marion Rannu

Akrobaatika juhendaja

Liisa-Lotte Jaanisoo

Teadusringi juhendaja

Mart Joalaid

Korvpalli juhendaja

Oscar Tammemäe

Judo juhendaja

Merike Varandi

Lugemisringi juhendaja

Anne Erik

Kokandus- ja kunstiringi juhendaja

Marii Maamägi

Robootika juhendaja

Kristina Vee

Robootika juhendaja

Väikese Päikese sõbrad

Meie sõbrad