EST RUS ENG FIN
X

Tere tulemast Viimsi Lasteklubisse!

Psühholoog

Psühholoog-pereterapeut Saale Kibin

Nõustaja juurde oodatakse:

 • lapsevanemaid, kes vajavad abi lapse kodusel kasvatamisel ja õpetamisel;
 • lapsevanemaid, kellel on mõni isiklik, perega või tööga seotud mure;
 • lapsi kellel on mure ja vajadus abi järele;
 • oodatud on ka kõik need, kellel lapsi ei ole.

Nõustamise toimumise aeg
Vastavalt kliendi(tide) vajadustele ning soovidele, eelnev ajaline kokkulepe nõustajaga.

Nõustamisprotsess:

 • Kliendi(tide) soovist ja teemast lähtuvalt kas pere-, paari- või individuaalsed vestlused.
 • Nõustamisprotsessi viib läbi psühholoog.
 • Võimalikud arenguvestlused ja testimised vastavalt kliendi(tide) vajadusele.
 • Edasine protsess sõltub kokkuleppest nõustaja ja vanema/lapse vahel.

Põhilised probleemid millega lapsevanemad psühholoogi poole pöörduvad:

 • laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused,
 • vanematevahelised lahkarvamused,
 • laste sõnakuulmatus,
 • probleemid lastevahelistes suhetes,
 • kooliprobleemid,
 • õpiraskused,
 • suhtlemisraskused,
 • ebakindlus,
 • emotsionaalne ebastabiilsus,
 • agressiivne ja hüperaktiivne käitumine,
 • voodimärgamine,
 • unehäired,
 • hirmud,
 • muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine),
 • rahulolematus,
 • stress,
 • depressioon,
 • probleemid vanematevahelistes suhetes,
 • probleemid tööl jne.

Nõustamisel kasutatav metoodika
Nõustamisel kasutatakse süsteemse pereteraapia, töö voolimissaviga ja psühhoanalüütilise kunstiteraapia ja sotsiodünaamilise nõustamise meetodeid.

Nõustamise tasu 45 €/60 min, 55 €/90 min

Psühholoog-pereterapeut Saale Kibin
Aja broneerimine ja lisainfo: e-posti aadressil saale.kibin(ätt)lasteklubi.ee või telefonil 56 474 844.


Väikese Päikese pere

Teele Altmäe

Lastehoiu juhataja, lapsehoidja, kunstiringi juhendaja

Merle Sarapuu

Lapsehoidja

Merike Valk

Lapsehoidja

Maive Lille

Muusikaõpetaja

Väikese Päikese sõbrad