EST RUS ENG FIN
EST RUS ENG FIN

Anna-Maria Vaino

Olen Anna-Maria Vaino, väikeste laste kunsti-, muusika- ja loovuse õpetaja. Väikelaste ja nende vanematega tegutsemine on südant soojendav töö, armastan seda väga.
1995. a lõpetasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise eriala. Edasi suundusin Tallinna Ülikooli ja 2012. a sain kunstiõpetuse magistrikraadi. Magistritöö puudutas minu igapäevast tööd Väikeses Päikeses – väikelaste loovuse arendamist läbi kunsti ja muusika.
2016. a ilmus minu väikelastele mõeldud lauludest, mängudest ja tantsudest kokku pandud laulik pealkirjaga “TUULE KODU”. 2017 sügisel valmib laulikule täiendus CD-plaadi TUULE KODU näol. Plaadilt leiab 19 laulu ja 19 fonogrammi, mis peaks täiendama laste ja lapsevanemate lauluvara, samuti lihtsustama õpetajate tööd.

2004. a asutasin Kiili vallas Nabalas laste kunstistuudio ja 2007. a Tallinnas Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio, mille tegevusega alustasime 2011. a. Korraldame oma stuudios klaasi- ja keraamikakursusi lastele ja täiskasvanutele, kunstilaagreid, viime läbi asutuste üritusi, sünnipäevi jne. Tegutsen ka klaasikunstnikuna – 2012. a astusin Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liikmeks, osalen regulaarselt klaasinäitustel ja olen olnud 2013-2017 Klaasikunstnike Ühenduse juhatuse liige.

Meie peres kasvab kolm nüüdseks juba üsna suurt last: Anna-Katariina 18 a, Georg Mattias 17 a ja Kristiina Maria 15 a.

Laagreid olen Väikeses Päikeses läbi viinud alates siia tööle asumisest 2005 a, kunstilaagritele keskendusin aga 8 aastat tagasi. Esimesed laagrijuhendaja kogemused ulatuvad aastasse 1997, mil alustasime EELK Jüri koguduse juures pühapäevakooli laagrite läbi viimisega.

Töös lastega pean kõige olulisemaks armastust nende vastu, seejärel loomulikult on äärmiselt olulised oma eriala tundmine ja pühendumine. Iga südamega istutatud seeme läheb kasvama. Nii on ka väikeste lastega – muusika- ja kunstiarmastus on see, mis leiab lapses koos vanemaga tegutsedes pesa ja hakkab seal pisitasa kasvama. Täiskasvanute ülesanne on hoida ja toita seda väikest muusika- ja kunstiarmastuse alget. Koos lapsevanematega leiame tundides tee lapse südame võitmiseks ja muusikaarmastuse tekitamiseks, millest on juba kerge edasi minna lapse võimete ja oskuste arendamiseni. Tundides lapsed tantsivad koos vanemate ja teiste lastega, mängivad, tunnetavad muusikat läbi oma keha, laulavad, kasutavad kehapilli oma instrumendina ja mängivad paljusid rütmipille.

Pliiatsit, pintslit, erinevaid põnevaid materjale, kuivaineid, kangaid, villa, paberipuru jm katsudes, pudistades, voolides, maalides ja joonistades sõbrunevad lapsed loovustundide kunstiosas käeliste tegevustega, muutuvad osavamaks ja õpivad koostöös vanemaga märkamatult paljusid töövahendeid käsitsema. Kõige selle käigus areneb märkamatult lapse loogiline mõtlemine, ruumitaju, matemaatilised ja verbaalsed võimed, sõnavara ja sotsiaalsed oskused.

Lapsed, kes on oma varases arengustaadiumis palju muusikaga tegelenud on teadlaste sõnul täiskasvanuna emotsionaalselt intelligentsemad kui lapsed, kes seda teinud pole. Muusikal on ka eriliselt tugev mõju lapse sõnavara laiendades ja verbaalseid võimeid edasi arendades, samuti toetab muusika matemaatiliste võimete arengut. Kunstiga tegelemine arendab samuti lapse matemaatilisi võimeid, ruumitaju ja loogikat.

Varase lapseea loovtegevused on aga omavahel niivõrd läbi põimunud, et üks täiendab märkamatult teist ja on lapse jaoks üks katkematu vahva mäng.
Väikelaste loovustund on sisuliselt 30 minutiline muusikatund, mis kasvab üle sama teemat käsitlevaks 20-30 minutiliseks kunstitunniks.
Muusikatunnis saavad sülelapsed osa kõikidest eakohastest muusikategevustest, kuigi teevad kaasa põhiliselt vanema süles või vanema kaasabil.

Tundidesse on oodatud kõik lapsed ja lapsevanemad. Koos tegutsedes teeme oma lapsed õnnelikuks.