EST RUS ENG FIN
EST RUS ENG FIN

Õuelastehoid

Kevadel 2019 avasime uue õuelastehoiu Vana-Veski tee 22. Hoid on avatud 8.00-18.00 ja ootame sinna lapsi alates 1,5 eluaastast.

Õues olemine ja selle kaudu õppimine on lapse jaoks kõige loomulikum viis teadmisi saada. Me usume, et lapsed on õues kõige õnnelikumad – seal saavad nad vabalt mängida, uurida ja avastada. Laps õpib ja salvestab teadmisi kõige paremini just ise kogedes, kasutades selleks oma kõiki meeli. Õuehoid pakub selleks turvalist, loomingulist ja lapsesõbralikku keskkonda. Õues saab olla iga ilmaga, peab vaid olema sobiv riietus. Õuehoidude vanemad näevad selle järgi, kui porine on kombe, kui vahva ja tegus päev on lapsel olnud!
Õuelasteaedu ja -hoide leidub teistes riikides üsna palju, eriti populaarsed on need Saksamaal ja Skandinaavias. Idee ise sai alguse 1950ndatel Taanis, kus ühe entusiastliku lasteaedniku metsa- ning loodusearmastus ametlikuks metsalasteaiaks kasvas.

Õuehoiu lastel:

  • Areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime
  • Arenevad vaatlus- ja keskendumisoskused
  • Suureneb füüsiline ja vaimne vastupidavus
  • Suureneb enesekindlus ja usk endasse
  • Tekib positiivne seos loodusega
  • Kasvab uudishimu

Uuringud on tõestanud, et igapäevane rohke õues viibimine toetab lapse motoorika arengut, koordinatsiooni, kompimistundlikkust ja arendab kauguse/sügavuse tajumist. Õues olemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks. Vahetu kogemus looduse (ka linnalooduse) seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku mõtteviisi, loovat mõtlemist, teistega arvestamist ja enda usaldamist.

Meil on õuehoius nädala- ja päevakavad. Teisalt on laste avastamise, imestamise ja uurimise soov ja meel need, mis meie päevadele mõtte ja suuna annavad. Hõlmame tegevusi, mille kaudu õpime tundma loodust, kuidas hoolitseda taimede ja loomade eest. Märkame, et on erinevad aastaajad ja naudime neid. Katsetame ja saame vastuseid. Nii kasvavad uudishimulikud, vastutustundlikud, loomingulised, ohutunnetusega lapsed, kes hindavad loodust ja liikumist ja see paneb aluse heale tervisele.

PÄEVAKAVA 

Ava

Õuelastehoiu tasud*
*Lastehoiu tasule lisandub toiduraha vastavalt kohal käidud päevadele
*Kuutasu sisaldab õuesõppeprogrammi, muusika- ja liikumistundi ning kunstitegevusi.
**Hind taotledes Rae või Kiili vallalt lapsehoiuteenuse toetust.
***Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2019
Päevade arv nädalasPikk päev (8:00 - 18:00)Hind Rae valla elanikule**Hind Kiili valla elanikule**
5 päeva460 €/kuu120 €/kuu120 €/kuu
4 päeva415 €/kuu102 €/kuu108 €/kuu
3 päeva395 €/kuu82 €/kuu103 €/kuu
2 päeva335 €/kuu58 €/kuu87 €/kuu
Toiduraha ***3,5 €/päev

Täpsema info lapsehoiuteenuse toetuse maksmise korrast Rae vallas saab SIIN ja Kiili vallas SIIN.

Lisainfo saamiseks palun võta ühendust: peetri@lasteklubi.ee või 56 897 123.

Õuehoiu lapsed on õnnelikumad ja tervemad!

Väikese Päikese pere
Janne Ojanurm
Lastehoiu juhataja
Karin Otstak
Lapsehoidja
Kaisi Kivistu
Lapsehoidja
Diana Tihamets
Lapsehoidja
Renate Veber
Lapsehoidja
Kristin Sõber
Lapsehoidja
Minna Pert
Võimlemisõpetaja
Maive Lille
Muusikaõpetaja