EST RUS ENG FIN
EST RUS ENG FIN

Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike avas uksed 2008 aastal Viimsis Soosepa külas. Lasteaiaks ehitatud hoones tegutseb 7-rühmaline lasteaed ja mitme huvirühmaga pereklubi, et pakkuda:

*alusharidust lastele vanuses 1,5-7 eluaastat

*mitmekülgset ja arendavat huvitegevust beebidest koolilasteni

LASTEAED VÄIKE PÄIKE 2014/2015 TEGEVUSKAVA

Lasteaed Väike Päike 2014/2015 õppeaasta moto on: Rändame ringi oma teel, vaatame keda me kohtame

2014/2015 õppeaasta fookus on: VÄLJA!

Eesmärgid:

• Laps on avastanud ja uurinud loodust lasteaia õuealal ja selle ümbruses.

• Lapse on sotsiaalselt arenenud ja lapsel on kujunenud vastutus- ja algatusvõime ning eetiline käitumine.

• Liikluskasvatuse tulemusel on laps iseseisvam ja tähelepanelikum end ümbritseva suhtes.

• Lastega tehtavad tegevused, õppekäigud ja koostöö sidusgruppidega tagavad sujuva ülemineku lasteaiast kooli

Lasteaed Väike Päike 2014/2015 õppeaasta tegevuskavaga saad tutvuda SIIN

LIIKUMISTEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Liikumistegevused Väikese Päikese Lasteaias on vahvad, põnevad, huviäratavad, tähelepanelikud, uudishimulikud ning kuna meile väga meeldib liikuda, siis on meil tegevused lausa kolm korda nädalas.

Teisipäeviti on matkapäevad, kus me käime mõnuledes jalutamas, uurime loodust ja erinevaid põnevaid nähtusi, korjame ravimtaimi, peame piknikuid ja külastame Viimsi lähedal asuvaid saari. Kui talv lubab, siis kelgutame, sest meil on kelgumägi oma õuel ja ka suusatamine meeldib meile.

Kolmapäeval võimleme saalis, seal kus meil on varbseinad, nöörredelid, rippuvad rõngad, ronimisvõrk ja langevari. See kõik teeb meie elu ja tegevused nii põnevaks, et uued asjad saavad võluväel selgeks.

Reedel oleme saalis ja väga loovad, sest siis on meil loovtants, seal õpime erinevaid tantse, mängime loovmänge, improviseerime, näiteks kuidas veereb muna, mil viisil ämblik kapi alt välja roomab ja kuidas saab suurte pallidega muru roheliseks värvida.

Liikumispisikutega meeldib meile nakatada ka oma lapsevanemaid, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

Meie lasteaed kuulub ka tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.

Lasteaed Väike Päike liikumisõpetaja on Marii Maamägi.

MUUSIKATEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja reedeti.
Muusikaõpetus annab positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi lapses. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel.
Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi.

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

Lasteaed Väike Päike muusikaõpetaja on Maive Lille.

LOGOPEED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Lasteaia logopeed tegeleb 3-7-aastaste laste kõne uurimisega ning kõneprobleemide korrigeerimisega.

Uuringut teostatakse kaks korda aastas – sügisel vaadatakse 4-7-aastaste ja kevadel 3-aastaste laste kõnearengut.

Kõneravi tundides, mis toimuvad 1-2 korda nädalas, toimub lapse:

häälduspuuete korrigeerimine
keele- ja kõneoskuse arendamine
psüühiliste protsesside (mõtlemine, taju, tähelepanu, mälu) arendamine läbi põnevate ülesannete ja erinevate mängude
häälik- ja foneemianalüüsi oskuste kujundamine, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine
Logopeediline töö toimub lähtudes lapsele koostatud kõneravi plaanist.

Väga tähtis on koostöö lapsevanematega, kelle innustus ja toetus tagavad hea tulemuse kõneravi töös.

Erinevate küsimuste ja probleemide tekkel võib ühendust võtta telefoni/meili teel või tulla konsultatsioonile (eelnevalt kokkulepitud ajal).
Logopeed Merike Varandi
tel +372 56 924 925
merike.varandi@lasteklubi.ee

EESTI KEELE TUGIÕPE LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Väikes Päikeses tegutseb eesti keele tugiõppe ring.
Ring on mõeldud emakeelt mitte eesti keelena rääkivatele ja Lasteaias Väike Päike käivatele lastele.

Tugiõppe eesmärk on toetada lapse hakkamasaamist ja kohanemist eestikeelses keskkonnas.
Ringis areneb ja täieneb lapse sõnavara ja eneseväjendusoskus.

Õppetöö ringis toimub läbi mänguliste tegevuste.
Väga oluline on koostöö koduga. Ringiõpetaja annab soovitusi ja ideid ka kodus eesti keele õppimiseks.

Eesti keele ring toimub 1 kord nädalas teisipäeviti.

Ring kestab 30 minutit.

Ringi juhendaja on Kelly Rahumägi

Eesti keele tugiõppe 2014/2015 õppeaasta tegevuskavaga saad tutvuda SIIN

PSÜHHOLOOGILISE NÕUSTAMISE TEENUS LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Nõustaja juurde oodatakse:

lapsevanemaid, kes vajavad abi lapse kodusel kasvatamisel ja õpetamisel
lapsevanemaid, kellel on mõni isiklik, perega või tööga seotud mure
lapsi kellel on mure ja vajadus abi järele
oodatud on ka kõik need, kellel lapsi ei ole
Nõustamise toimumise aeg:

* vastavalt kliendi(tide) vajadustele ning soovidele,

* eelnev ajaline kokkulepe nõustajaga

Nõustamisprotsess:

kliendi(tide) soovist ja teemast lähtuvalt kas pere-, paari- või individuaalsed vestlused,
nõustamisprotsessi viib läbi psühholoog
Põhilised probleemid millega lapsevanemad psühholoogi poole pöörduvad:

* laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused,

* vanematevahelised lahkarvamused,

* laste sõnakuulmatus,

* probleemid lastevahelistes suhetes,

* kooliprobleemid,

* õpiraskused,

* suhtlemisraskused,

* ebakindlus,

* emotsionaalne ebastabiilsus,

* agressiivne ja hüperaktiivne käitumine,

* voodimärgamine,

* unehäired,

* hirmud,

* muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine),

* rahulolematus,

* stress,

* depressioon,

* probleemid vanematevahelistes suhetes,

* probleemid tööl jne.

Lasteaias Väike Päike käivale lapsele on esimene konsultatsioon tasuta.
Edasiste konsultatsioonide hinnad on järgmised:
* nõustamine 60 minutit 34 eurot
* nõustamine 90 minutit 43 eurot.
psühholoog-pereterapeut Saale Kibin
telefon 56474844
saale.kibin@lasteklubi.ee

RAHVATANTS LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

TOITLUSTAMINE LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Väikeses Päikeses söövad lapsed hommiku-, lõuna ja õhtusööki.

Hommikusöögiks on tavaliselt puder, võileivad ning soe jook või piim. Vahel ka hommikuhelbed või omlett. Lõunaks pakutakse suppi või praadi ja maiustamiseks on alati magustoit. Õhtusöök ehk oode on kergem amps, mis ei asenda küll õhtusööki, kuid lasteaiapäeva lõpuni püsib kõht ilusti täis.

Nädala menüü leiab lapsevanem rühma stendilt ja oma meilipostkastist

Kui lapsel on allergia mõne toiduaine suhtes siis asendatakse allergiat tekitav toiduaine ja valmistatakse lapsele sobiv toit.

Maitsev söök valmib lasteaia oma köögis. Lasteaed Väike Päike on liitunud ka koolipiima ja koolipuuvilja programmiga.

LASTEAED VÄIKE PÄIKE ALUSDOKUMENDID

Lasteaed Väike Päike õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk Väikeses Päikeses on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.
Väike Päike toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt ja ümbritseva keskkonnamõistmine, arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused, eetiline käitumine ning algatusvõime. Lapel kujunevad esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest………….

Õppekava pdf failina allalaadimiseks SIIN

Lasteaed Väike Päike kodukord

Lasteaed-Pereklubi Väike Päike kodukorras on meie pere igapäevased kokkulepped meie töö- ja koostööpõhimõtted, majareeglid ja käitumised.

Väikese Päikese perre kuuluvad:

lapsed
lapsevanemad
perekonnad ja kodud
kogu Väikese Päikese personal
Väikese Päikese sõbrad ja külalised
Kodukord pdf failina allalaadimiseks SIIN

Lasteaed Väike Päike arengukava

Väikese Päikese arengukava annab ülevaate lasteaed-pereklubi idee ja tegevuse iseloomustusest, ressurssidest, hetkesituatsioonist ja arengueesmärkidest avamisele järgneva esimese kolme tegevusaasta jooksul.

Arengukava pdf failina allalaadimiseks SIIN

Учителя
Kärolin Kaarlep
Marii Maamägi
Siret Rausk
Kärt Veber
Erlike Pinsel
Sigrit Koplik
Tiiu Tammemets
Heleri Leppik
Merylin Tandre
Kristina vee
Kristi Leppmets
Silve Kuusik
Ljudmila Katškova
Annaliisa Luidre
Kaie Grinkin
Imbi Alpius
Kelly Rahumägi
Carme Aan
Veronika Lužetskaja
Birgit Marnat
Sirly Rea
Kristel Valli
Sille Rähn
Külli Kruusmann
Mari-Liis vesiallik
Maive Lille
Angelika Linnamägi
Diana Senkel
Merike Varandi
Saale Kibin
Jekaterina Kutšerova
Natalia Kim
Lidia Pereverzeva
Kaur Madis Paldis
Liisi Sharma
Ehtel Siidro
Anna Kovalevskis
Anna-Liisa Tuur
Kerli Lainvoo